fbpx

Klauzula informACYJNA

RODO

Klauzula informacyjna Angitia Sp. z o.o. - Ochrona danych osobowych - RODO​

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Angitia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Angitia Spółka z ograniczoną odpowiedzialności:

 

     1. Administratorem  Państwa danych osobowych jest Angitia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 00-844) przy ul. Grzybowskiej 87, Dane kontaktowe: telefonu: 535 001 483, adres poczty elektronicznej: angitia@angitia.pl
     2. Funkcjonujący dotąd w Angitia Sp. z o. o. Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@angitia.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych.
     3. Angitia Sp. z o.o. przetwarza  Państwa dane osobowe na podstawie dobrowolnej deklaracji w związku ze realizacją projektów, usług szkoleniowych, badawczych, wydawniczych, publikacyjnych, informacyjnych w tym prowadzenia strony internetowej, wydarzeń, konferencji.
     4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym.
     5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, tj.:
      1)    w przypadku wyrażenia przez Państwo zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
      2)    skorzystania przez Państwo z przysługujących mu praw wymienionych w pkt 6.
     6. W związku z przetwarzaniem przez Angitia Sp. z o. o. Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
      1)    prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
      2)    prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
      3)    prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
      4)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
      5)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
      6)    prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
     7. W przypadkach, w których przetwarzanie  Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) b) c) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwa prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
     8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Angitia Sp. z o.o.   Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
     9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
     10. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
     11. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 

 

zostaw to nam

jesteśmy tutaj żeby ci pomóc

email

kontakt@fizjodofinansowania.pl

Bezpłatne konsultacje

(+48) 572955747, 789228827

Dofinansowanie kursów dla fizjoteraputów. Dołącz do nas