fbpx

Jak uzyskać dofinansowanie z BUR - mini poradnik

wiedza i doświadczenie

jesteśmy żeby pomóc

Dofinansowanie z BUR (Baza Usług Rozwojowych) to jedna z metod pozyskania środków na kształcenie ustawiczne dla fizjoterapeutów.  BUR to ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych, świadczonych w formie: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Dofinansowanie z BUR na kurs może pozyskać zarówno dla siebie jak i dla swoich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie i inne. Środki pochodzące z BUR nie pokrywają kosztów kursu, lecz stanowią refundację. Oznacza to, że samemu trzeba sfinansować kurs, a następnie po rozliczeniu się z uczestnictwa w kursie z BUR-em następuje zwrot poniesionych kosztów.

Mapa Polski BUR

Wielkość dofinansowania z BUR jest indywidualna dla każdego województwa, a także jest zależna m. in. od wielkości przedsiębiorstwa, profilu prowadzonej działalności, puli wykorzystanej pomocy de minimis i kształtuje się w przedziale 50–80%. W ramach programu obowiązują różne wysokości dofinansowania dla przedsiębiorstwa i pracownika w poszczególnych województwach.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

 

Proces rozpoczyna się od nawiązania kontaktu z operatorem lub partnerem projektu. Każde z województw samodzielnie wyznacza operatorów programu. Kontakty do wszystkich operatorów dostępne są na stronie internetowej.
Kontakt z operatorem kończy się wyznaczeniem terminu spotkania z doradcą ze strony operatora. W dowolnie wskazanym przez Państwa miejscu. Podczas spotkania wypełniony zostanie wniosek o przystąpienie do programu. Tworzony jest raport z działalności firmy i jej przyszłych planów. Kolejnym krokiem po otrzymaniu zgody jest wybór kursu w Bazie Usług Rozwojowych, które podlegają dofinansowaniu. Po ich wyborze przekazujecie Państwo informację do doradcy operatora.

Oferta firmy Angitia znajduje się na liście dostępnych kursów w Bazie Usług Rozwojowych: Tutaj

Uwaga! Kurs można odbyć na terenie całego kraju bez względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie środków.

zostaw to nam

Jesteśmy tutaj żeby Ci pomóc

email

kontakt@fizjodofinansowania.pl

Bezpłatne konsultacje

(+48) 572955747, 789228827

Dofinansowanie kursów dla fizjoteraputów. Dołącz do nas